Logowanie    |    Rejestracja   |

Regulamin

Nasze proste reguły

 

 

Poniższy regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego www.smileholiday.pl - zwanego w dalszej części Portalem, a należącego do Smile Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości 92/98. Korzystając z zasobów portalu zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

 

  1. Portal udostępniony jest wszystkim Użytkownikom zainteresowanym tematyką turystyczną. Dozwolone jest przeglądanie, linkowanie oraz cytowanie pod warunkiem zaznaczenia miejsca pochodzenia cytatu.
  2. Użytkownik ma prawo do zarejestrowania się w Portalu chyba, że administrator wstrzymał czasowo możliwość rejestracji. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do sekcji niedostępnych bez rejestracji. Zarejestrowany użytkownik ma prawo tak do edycji swoich danych jak i ich usunięcia tj. wyrejestrowania.
  3. Portal umożliwia w niektórych swych sekcjach  komentowanie zamieszczonych treści. Dozwolone są wszelkie komentarze z wyłączeniem wpisów: wulgarnych, szkalujących, nawołujących do przemocy i/lub nienawiści, poniżających osoby lub instytucje. W przypadku naruszenia tych zasad Portal rezerwuje sobie prawo usunięcia naruszającego Regulamin wpisu, a w przypadku notorycznego naruszania jego postanowień również zablokowania Użytkownika lub/i adresu IP z którego dokonywano wpisów.
  4. Portal umożliwia w niektórych swych sekcjach zamieszczanie materiałów własnych Użytkowników, pod warunkiem, że nie naruszają oni w ten sposób praw autorskich osób trzecich, a materiały zamieszczane są nieodpłatnie. Użytkownik zachowuje prawo do edycji oraz usuwania materiałów własnych.
  5. Każdy Użytkownik może zaprenumerować newsletter biura podróży Smile Holiday Sp. z o.o. poprzez podanie adresu E-mail i imienia w odpowiednim sekcji Portalu. Niedozwolone jest prenumerowanie newslettera na rzecz  osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody - w przypadku stwierdzenia takiej rejestracji prenumerata zostanie anulowana.  Użytkownik zachowuje prawo do odwołania prenumeraty
  6. Portal  umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie ofert turystycznych i zgłoszenie pracownikom Smile Holiday Sp. z o.o.  chęci zawarcia umowy uczestnictwa w wybranej  imprezie. Pracownik biura skontaktuje się ze zgłaszającym Użytkownikiem niezwłocznie w godzinach pracy biura.