Logowanie    |    Rejestracja   |

FAQ

Najczęstsze Pytania

Kiedyś stałym widokiem na polskich lotniskach były ogromne kolejki. Pasażerowie/turyści nie stali bowiem tylko w kolejkach do odprawy ale również (często nawet dłużej) w kolejkach po odbiór biletu / vouchera od przedstawiciela biura podróży. 

Tak naprawdę - wraz z pełną informatyzacją ruchu lotniczego - papierowe bilety przestały mieć jakiekolwiek znaczenie praktyczne, a ich produkcja i dystrybucja generuje koszty. Logiczną konsekwencją stała się rezygnacją większości polskich organizatorów z wydawania papierowych biletów. Vouchery zachowały jeszcze pewne znaczenie praktyczne - wymagają ich niektórzy hotelarze podczas zakwaterowania w hotelu.

 

W przypadku kiedy poinformujemy Cię, że dany organizator nie wydaje biletów / voucherów, zjawisz się na lotnisku na 2 godziny przed planowanym wylotem (w przypadku dreamslinerów na 3 godz.) i udasz się do stanowiska odpraw wskazanego na tablicy odlotów w hali odlotów. Do odprawy potrzebujesz, w takim przypadku, paszportu lub (w przypadku krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Serbii, Gruzji) dowodu osobistego.

Jeżeli z jakichś przyczyn organizatror Twojej imprezy wydaje jednak bilety / vouchery wtedy prześlemy Ci je mailem lub wydrukujemy w naszym biurze (jak Ci wygodniej). Czasem (przeważnie w przypadku imprez egzotycznych z przelotem rejsowym) bilety trzeba będzie jak dawnie odebrać u przedstawiciela organizatora w hali odlotów.

 

  To my informujemy Cię czy i w jakiej formie potrzebujesz biletów / voucherów. Jeżeli nie jesteś pewny/a zapytaj!