Logowanie    |    Rejestracja   |

FAQ

Najczęstsze Pytania

Zgodnie z "Ustawą o usługach turystycznych" organizator zawierając umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej ma obowiązek podania godzin rozpoczęcia i zakończenia tej imprezy.

Dlatego też na umowach drukowane są godziny wylotu samolotu lub wyjazdu autokaru. Musimy mieć jednak świadomość, że ustawodawca wymusił w przypadku lotów czarterowych na organizatorach podanie informacji, której ci ze względu na sposób kontraktowania takich lotów - na wiele miesięcy przed datą realizacji takiego połączenia - nie są w stanie rzetelnie podać.

Tak naprawdę godziny letnich przelotów stają się w miarę pewne w końcu marca, czyli po renegocjacji kontraktów jakiej organizatorzy dokonują przeważnie podczas Targów Berlińskich na podstawie wyników sprzedaży oferty first minute... Istnieje jeszcze cały szereg innych czynników, które mogą wpływać na godziny przelotów. Jedno jest pewne -  organizator nie może zmienić daty wylotu, ani powrotu.

Wszyscy organizatorzy radzą sobie z tymi trudnościami wpisując do umowy uczestnictwa zobowiązanie uczestnika do potwierdzenia godziny wylotu na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

  Dlatego też my kontaktujemy się z Wami na 2 dni przed wylotem, potwierdzając godziny przelotu